Hackathó

HackGirl

HackGirl

Projecte TecnoGirl

La primera hackathó en femení de Mataró.

La hackathó és un esdeveniment creatiu i formatiu en el qual els participants han de donar resposta a un repte social plantejat per la seva comunitat, de manera pràctica i mitjançant la tecnologia. La HackGirl busca fomentar les vocacions tecnològiques en noies de 12 a 18 anys mitjançant la resolució d’un repte tecnològic.

El repte social al qual s’haurà de donar resposta serà la gestió de residus.

Els objectius d’aquest projecte seran:
- Fomentar la innovació oberta i col·laborativa entre les estudiants de secundària.
- Donar a conèixer tecnologies de fabricació digital i prototipatge ràpid.
- Fer valdre les habilitats tecnològiques.

Durant aquesta jornada al TecnoCampus, les participants rebran suport de diferents experts en prototipatge ràpid, impressió 3D, tall làser, electrònica, programació, producció audiovisual, captura de moviment, etc., amb l’objectiu d’ampliar coneixements per poder dissenyar una proposta que doni resposta als reptes socials que els ciutadans i tècnics han plantejat a la jornada “Anem a conèixer el repte HackGirl”. Aquest repte social plantejat és la gestió dels residus i, en concret, s’intentaran trobar propostes per a la millora en la recollida selectiva.

Les sessions de treball en el prototip s’alternaran amb tallers pràctics fent servir els diferents laboratoris de la universitat. Al final d’aquesta jornada es presentaran les propostes i els prototips.

El projecte TecnoGirl té com a objectiu principal la divulgació de la ciència i la tecnologia entre els estudiants de secundària i especialment pretén fomentar les vocacions tecnològiques en el col·lectiu de noies contribuint a posar fi a la disparitat de gènere que existeix en professions d’aquest àmbit.

Per a noies de 12 a 18 anys. Places limitades. Cal inscripció prèvia.

Organització: Diputació de Barcelona, Tecnocampus, Ajuntament de Mataró i Biblioteques de Mataró
Hackathó
HackGirl
Dissabte 16 de març de 2019
De 10 a 18 h
TecnoCampus
Cal inscripció prèvia