Projecte TecnoGirl

Projecte que té com a objectiu la divulgació de la ciència i la tecnologia especialment entre les nois de secundària.