• Portada >
  • Article >
  • Aula júnior nois i noies

Teatre de 10 a 14 anys

Aula júnior nois i noies

Aula júnior Marga Cruz ©

El joc i la improvisació com a punt de partida per adquirir els coneixements bàsics en matèria teatral

Al llarg del curs viurem l’experiència del teatre des de totes les vessants, introduint el treball de text, cos, veu, gest, improvisació i creació de personatges a través de la posada en escena.
L’Aula júnior permet participar d’un procés d’aprenentatge constant que investiga sobre l’espai escènic, treballa el gest i el moviment, l’expressió i la veu a l’hora que explora diferents tècniques teatrals i la creació.
L’aprenentatge teatral fomenta l’autonomia, el compromís i el treball en grup. A través del treball propi i de la resta de companys aprendrem a fer i acceptar valoracions, crítiques i autocrítiques que ens permetran un millor coneixement.

Treballarem
El joc dramàtic.
L’estructura narrativa.
L’art de la improvisació.
La construcció de personatges.
La veu i la respiració vocalitzant i projectant.
El cos i la seva importància a l’hora d’encarar qualsevol situació escènica tot utilitzant-lo com a mitjà expressiu.
Els canals sensorials com a forma de rebre estímuls que motiven l’acció escènica.
El ritme i la relació amb l’espai.
Les possibilitats creatives dels objectes.
El llenguatge teatral bàsic.
Els gèneres teatrals.

Construirem un criteri teatral raonat entenent la crítica com una eina d’aprenentatge creatiu.

Grups i horaris
10 i 11 anys (anys de naixement: 2008 i 2009): dimarts i dijous de 17.30 a 19 h
12 anys (any de naixement: 2007): dimarts i dijous de 17.30 a 19 h
13 anys (any de naixement: 2006): dimecres i divendres de 17.30 a 19 h
14 anys (any de naixement: 2005): dimecres i divendres de 17.30 a 19 h

Quota mensual: 47.85 euros