Préstec de lots

Sessions de formació

La biblioteca ofereix el servei de préstec de lots sobre diferents temàtiques a centres educatius i entitats de Mataró, adreçat als educadors/es i responsables de biblioteques escolars, amb l’objectiu de reforçar i donar suport al projecte educatiu. Aquests lots de documents es fan arribar al centre i es recullen de manera gratuïta (limitat al municipi de Mataró). Per fer ús d’aquest servei, el centre ha de tenir el carnet de la biblioteca, que us permetrà emportar-vos més documents durant més temps. La sol·licitud del servei es pot fer presencialment, per telèfon o per correu electrònic. Cal especificar el nivell del grup al qual va dirigit i la persona que es fa responsable del lot. Els dimecres al matí es fa l’enviament i recollida dels materials als centres educatius de la ciutat.Biblioteca Pública
Pompeu Fabra

Plaça d’Occitània, s/n 08302 Mataró
tel. 937 412 920
b.mataro.pf@diba.cat
De dimarts a divendres, de 9.30 a 11 h i de 15.30 a 17 h

Biblioteca Pública
Antoni Comas

c. d’Enric Prat de la Riba, 110
08301 Mataró
tel. 937 022 813
b.mataro.ac@diba.cat
Dimecres i divendres de 9.30 a 11 h.
De dilluns a divendres, de 15.30 a 17 h