Fons

General
El fons general de les biblioteques el formen llibres, CDs, DVDs, revistes, mapes... sobre totes les branques del saber, actualitzats i ordenats per matèries. També disposeu d’obres de consulta com diccionaris, enciclopèdies o anuaris.

Fons especials
Les biblioteques s’especialitzen en determinats temes concrets, fent una selecció ampliada de fons d’aquests àmbits.

Centres d’interès
Els centres d’interès es dediquen a temàtiques concretes d’especial interès per als usuaris de cada biblioteca (cuina, aprenentatge d’idiomes, animals i plantes...), que recullen tot tipus de documents (llibres, revistes, DVDs, etc.) per facilitar-ne la consulta.

Fons multimèdia
El fons multimèdia està composat principalment per CDs (de diferents estils musicals, d’autoaprenentatge d’idiomes o audiollibres) i DVDs (pel·lícules, documentals o musicals).

Col·lecció local
Fons que conté les obres d’autors/es de la ciutat o que hi tenen relació: novel·les, tradicions populars, història...

Bases de dades
Mitjançant el catàleg, podeu accedir a múltiples bases de dades sobre temes tan diversos com la salut, formació, esports, idiomes, legislació...

Guies de lectura
Puntualment, les biblioteques elaboren guies de lectura sobre temes determinats: al·lèrgies alimentàries, aspectes mediambientals... on hi podeu trobar un recull de documents relacionats amb la temàtica escollida.

Novetats i els més prestats
Cada mes arriben a les biblioteques una gran quantitat de novetats, que es recullen al Butlletí de novetats, la majoria de les quals es mostren als expositors de cada una de les sales.Podeu consultar la programació específica de cada biblioteca a la seva pròpia pàgina: