Les arts visuals i plàstiques

arts visuals

Des de l’any 1992, l’actual Direcció de Cultura de l'Ajuntament de Mataró ha anat consolidant la seva proposta en l’àmbit de les arts visuals: programació d’exposicions, incentiu a la creació i difusió de l’obra d’artistes locals dins i fora de la ciutat, atenció als joves creadors, etc.
La programació sempre ha mantingut com a objectiu general d’actuació oferir un servei cultural de qualitat que ampliï l’oferta i la formació en l’àmbit de la cultura.

 • Presentació i pla estratègic

  Així doncs, per a l’elaboració del programa d’arts visuals de Mataró s’han tingut en compte els objectius marcats pel pla estratègic: la difusió, mitjançant la programació estable a les sales municipals i al territori; l’incentiu a la creació, donant suport a la creació artística i als laboratoris experimentals en la creació; i la formació de públics i de persones relacionades amb l’àmbit artístic.

  Les accions, per tant, giren a l’entorn d’aquests eixos i configuren els principis de programació del programa: la naturalesa de les exposicions, les accions-càpsules (a partir del valor afegit que aporten accions més exclusives, efímeres o descol·locades del seu “espai natural”, l’apropament i sensibilització dels llenguatges artístics, la cohesió comunitària amb l’art com a element de treball, la relació dels públics amb la creació artística i la consolidació de projectes, com ara Zona intrusa.


  [X] tancar desplegable
 • Línies de treball

  L’art adreçat a la comunitat és el que té propòsits socials i artístics afegits, tant quan parlem d’arts escèniques i música com quan tractem les arts visuals.
  La pràctica artística ha de tenir una utilitat pràctica i ha d’afavorir la generació de productes culturals que tinguin en compte els ciutadans i el seu entorn, la creació d’espais de reflexió i la comunicació. Però també ha d’estimular els hàbits culturals, amb les estratègies que siguin, perquè la pràctica i consum culturals arribin a tots els espectadors, més enllà dels usuaris habituals.

  La consolidació del programa d’arts visuals passa necessàriament per garantir les temporades estables i fer-ne difusió, per professionalitzar el sector i els agents, per formar el públic i els nous públics, per detectar la creació i donar suport als joves creadors i als seus processos creatius, i també suport al sector.

  Així, a partir dels objectius marcats pel pla estratègic s’ha elaborat el programa d’arts visuals, el qual gira a l’entorn de la programació estable (la programació d’exposicions i llur difusió), la creació (tant l’incentiu a la creació com la creació de nous públics) i la formació (tant dels usuaris concrets –alumnes-, com dels agents implicats –artistes i visitants- com dels nous públics –els serveis educatius-).


  [X] tancar desplegable
 • La programació estable

  programació estable
  Programació d’exposicions, ja sigui als equipaments (Can Palauet i Ca l’Arenas), ja sigui a través del projecte “Topar-se amb l’art: accions al territori”.

  Les exposicions són individuals o col·lectives tant d’artistes locals com d’artistes forans i dins de tres línies d’actuació bàsiques: l’art emergent, artistes ja consolidats dins del panorama contemporani català i artistes recuperats amb trajectòries històricament reconegudes. El procediment també pot ser de tres maneres: produccions pròpies (la majoria), coproduccions o produccions alienes itinerants.


  [X] tancar desplegable
 • La creació

  la creació
  Com ja dèiem, l’incentiu a la creació és una de les tres potes del programa. Detectar la creació i donar suport als joves creadors i als seus processos creatius, i suport al sector.

  El M|A|C

  Projecte definit amb programes destinats a la difusió i al suport a la creació i producció.
  El M|A|C forma part de la Xarxa de Centres d’Art de la Generalitat de Catalunya.
  www.mataroartcontemporani.cat


  [X] tancar desplegable
 • La formació: alumnes, públics i nous públics

  la formació
  El darrer vessant del programa és la formació, ja sigui destinada a usuaris concrets i, per tant, amb matèries de transmissió educativa tangible, ja sigui a través de serveis educatius que pretenen formar els alumnes dels centres, els quals alhora són els nous públics consumidors de cultura. 

   

  serveis educatius
  Servei educatiu
  Totes les exposicions compten amb un dossier pedagògic específic dedicat a cada franja d’edat educativa, el qual s’ofereix de manera personalitzada a totes les escoles i instituts.
  En alguns casos hi ha formació prèvia del professorat. Totes les visites les fa un equip de mediadors/artistes/pedagogs professionals.
   
  Activitats adreçades a públic familiar
  Aquestes mateixes visites s’ofereixen un o dos cops per exposició al públic familiar i general, en horaris de dissabte a la tarda o diumenge al matí.


   
  [X] tancar desplegable
 • Els equipaments

  Per a la programació en matèria d’arts visuals s’han tingut en compte els equipaments de què disposa la Direcció de Cultura dedicats, total o parcialment, a les arts visuals.

  D’una banda, els equipaments destinats a la difusió estable d’arts visuals són les Sales d’exposicions de Can Palauet i Ca l’Arenas. Centre d’art del Museu de Mataró, tot i que això no treu que, ocasionalment, es puguin utilitzar altres equipaments com Can Serra, la seu central del Museu de Mataró.


  [X] tancar desplegable
Direcció de Cultura
c. de Sant Josep, 9
08302 Mataró
937 58 23 61
cultura@ajmataro.cat