Can Serra
- Museu de Mataró

Eusebi Escarpenter ©

Can Serra, seu del Museu de Mataró, és l’antiga casa pairal de Jeroni Serra Arnau, burgès honrat i el primer síndic de la vila a Corts. Bastit el 1565, d’estil renaixentista, l’edifici conserva l’estructura originària amb una àmplia entrada d'on arrenca l'escala de pedra i la gran sala central al primer pis, al voltant de la qual es situaven les antigues habitacions. De la sala noble es conserva el teginat de fusta originari. La façana és de composició simètrica i hi destaquen el portal adovellat i les finestres amb reixes de ferro forjat.

El Museu fou creat l’any 1894, després dels precedents del 1888 instats per l’Associació Artístic-Arqueològica Mataronesa. L’any 1915 l’Ajuntament comprà Can Serra per al Museu, que s'inaugurà el 1942. De llavors daten les principals reformes de l’edifici: rajoles, escuts i finestrals encastats, sostre pintat per Marià Ribas... Amb els anys, les col·leccions del Museu van créixer amb dipòsits i donacions particulars i, sobretot, amb materials arqueològics procedents de les excavacions realitzades, fet que determinà que el 1976, s’ampliés l’espai museístic incorporant-hi un edifici veí. L’any 1982, per un conveni signat entre l’Ajuntament i la Generalitat, el Museu quedà constituït com a Comarcal del Maresme i es reobrí l’abril de 1983 després de ser remodelat. Des del 1997 el Museu ha adoptat definitivament el nom de Museu de Mataró.

Josep Pérez Reus ©, Interiors del muntatge de Can Serra, 1960 c.
Can Serra. Museu de Mataró
El Carreró, 17
08301 Mataró
tel. 937 582 401
museum@ajmataro.cat

Horari:
De a dimarts a divendres de 17 a 20 h. Dissabtes d'11 a 14 h i de 17 a 20 h. Diumenges i festius d'11 a 14 h. Tancat els dies 1 i 6 de gener, Divendres Sant, 1 de maig, 24 de juny, 27 de juliol, 15 d’agost, 11 de setembre, 25 i 26 de desembre.