El Museu de Mataró

Eusebi Escarpenter ©

El Museu de Mataró és una institució patrimonial de la ciutat dedicada a la salvaguarda, estudi, conservació, recerca i difusió del patrimoni arqueològic, natural i moble vinculat a Mataró. Consta d’una seu central a Can Serra i té tres extensions: Ca l’Arenas, Centre d’Art del Museu de Mataró i el Clos arqueològic de Torre Llauder, amb les restes de la vil·la romana del mateix nom i Can Marfà Gènere de punt on es desenvolupa l’eix temàtic del programa museogràfic del Museu de Mataró titulat “Mataró, capital del gènere de punt” que incorpora la col·lecció de maquinària, objectes i documentació relacionada amb el teixit de punt que la Fundació Jaume Vilaseca va donar a la ciutat.

El Museu fou creat l’any 1894, després dels precedents del 1888 instats per l’Associació Artístic-Arqueològica Mataronesa. L’any 1915 l’Ajuntament comprà Can Serra per al Museu, que s'inaugurà el 1942. De llavors daten les principals reformes de l’edifici. Amb els anys, les col·leccions del Museu van créixer amb dipòsits i donacions particulars i, sobretot, amb materials arqueològics procedents de les excavacions realitzades, fet que determinà que el 1976, s’ampliés l’espai museístic incorporant-hi un edifici veí. L’any 1982, per un conveni signat entre l’Ajuntament i la Generalitat, el Museu quedà constituït com a Comarcal del Maresme i es reobrí l’abril de 1983 després de ser remodelat. Des del 1997 el Museu ha adoptat definitivament el nom de Museu de Mataró.

museu antic Josep Pérez Reus ©
museu antic Josep Pérez Reus ©

El Museu de Mataró tenia dues seccions adscrites dedicades a la recerca i la investigació. A principis dels anys 70 es va crear la Secció d’Arqueologia del Museu de Mataró, reprenent la tasca iniciada als anys 40 per l’arqueòleg Marià Ribas, per estimular i fomentar l’interès pel coneixement i la preservació del patrimoni arqueològic. Una mica més tard, es constitueix la Secció de Ciències Naturals del Museu de Mataró, un col·lectiu que des de 1976 i mitjançant el seu programa d’activitats, potencia i realitza tasques de recerca i difusió sobre el patrimoni natural del Maresme.

L’any 2014, ambdues Seccions van esdevenir entitats jurídiques, constituïnt-se el Centre d’Estudis d’Arqueologia i Història de Mataró i la Delegació de la Serralada Litoral Central, amb la voluntat de continuar la tasca investigadora i divulgadora de les antigues Seccions en col·laboració amb la Direcció de Cultura i el Museu de Mataró.


Els equipaments del Museu


Museu de Mataró
El Carreró, 17
08301 Mataró
tel. 937 582 401
museum@ajmataro.cat