Enllaços d'interès

Xarxa de Museus Locals de les comarques de Barcelona
El Museu de Mataró és membre, des de la seva creació l’any 2001, d’aquesta eina de coordinació  dels 64 equipaments i museus i equipaments de cinquanta-un municipis de la província de Barcelona (dades 2010), que compta amb el suport de la Diputació de Barcelona. El Museu de Mataró també va integrar, des dels anys 80, de l’antecessora d’aquesta Xarxa: la Comissió de Cooperació de Museus Locals. Conveni d’adhesió signat amb la Diputació de Barcelona. http://www.diba.cat/opc/museuslocals.asp

Xarxa de Museus Marítims de la Costa Catalana
El Museu de Mataró pertany des de 1999 a aquesta xarxa per preservar, conèixer millor i apropar al ciutadà el llegat cultural del patrimoni marítim català segons el conveni signat amb el Consorci del Museu Marítim de Barcelona http://www.mmb.cat/visita.php?idm=1&pagina=3&codi_subseccio=51&codi_plana=406&estic=2

Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona
El Centre de Documentació del Parc del Montnegre i el Corredores vacrear pel conveni signat amb la Diputació de Barcelona l’any 1996, el centre està instal·lat en una extensió del Museu de Mataró, a la seu de la Secció de Ciències A/e: p.montnegre.cdmataro@diba.cat
Web: http://www.diba.cat/parcsn/parcs/centresdoc.asp?parc=0&m=162&s=940. Centre integrat al catàleg col·lectiu dels Centres de Documentació  de la Xarxa de Parcs de la Diputació de Barcelona http://www.diba.cat/cdparcs/consultact.aspi de la Xarxa de centres de documentació dels espais naturals protegits de Catalunya i de la Red de Centros de Información y Documentación Ambiental - RECIDA.

Consell Internacional de Museus (ICOM -International Council of Museums)
El Museu de Mataró és Membre Institucional des del 1983 d’aquesta organització no governamental i sense ànim de lucre, creada l’any 1946 a l’empara de la UNESCO, que aglutina institucions de caràcter museístic i professionals d’aquest camp. 
http://icom.museum/
http://www.icom-ce.org/

Museus en línia (Generalitat de Catalunya)
Les col·leccions del Museu de Mataró són consultables a través de la base de dades de Museus en línia. El web permet la cerca simple, per la qual admet text, dates i operadors booleans i interroga sobre el total dels camps. També poden fer-se cerques definides per museu, per autor i per tipus d’objecte, així com cerques avançades per diferents criteris combinats. Tota la interfície està disponible en tres idiomes, català, castellà i anglès.
http://www.museusenlinia.gencat.cat/

Serveis Educatius del Museu de Mataró
   http://educacio.mataro.cat/guia/index.php

Servei d'Arqueologia de la Generalitat de Catalunya
   http://cultura.gencat.net/invarque/index.asp

Aquí hi trobareu els enllaços d’entitats relacionades amb el museu i l’àmbit patrimonial.
Si voleu suggerir-nos un nou enllaç feu-ho a través de museum@ajmataro.cat