Plànol de situació

M|A|C Espai. Can Palauet
carrer d'en Palau, 32 Mataró