Plànol de situació

Cafè de Mar
C. de Santa Rita, 1. Mataró 08302