Plànol de situació

Plaça de Pi i Margall
Plaça de Pi i Margall Mataró