Plànol de situació

Sala Clap
C. de Serra i Moret, 6 Mataró