Plànol de situació

Casal L'Aliança
C. de Bonaire, 25 Mataró