Plànol de situació

Biblioteca Pompeu Fabra
Pl. d’Occitània, s/n. Mataró