Plànol de situació

Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics
Pl. de Can Xammar, 2