Plànol de situació

Plaça de Santa Anna
Plaça de Santa Anna, Mataró