Plànol de situació

Aula de Teatre
C. de Juan Meléndez Valdés, 2, Mataró