Els projectes

L'Aula de Teatre és una escola viva i com a tal inserida a la ciutat. La nostra tasca va més enllà de la docència i, al llarg de l'any, realitzem activitats de formació i difusió de les arts escèniques.

Aula de Teatre
c. de Juan Meléndez Valdés, 2
08302 Mataró
tel. 937 570 873
aulateatre@ajmataro.cat

Horari d'atenció al públic:
de dilluns a divendres, de 18 a 21 h
dimecres de 10 a 12 h

Estiu: tancat del 22 de juliol al 3 de setembre.